Visie

1. Missie en visie van de club

1.1. Bestaansreden/Kernactiviteit:

1.1.1 Sportief:
Een voetbalclub zijn die via een gezonde ambitie en een duidelijk afgelijnd budget, een zo hoog mogelijke reeks in het provinciaal voetbal wil bereiken. KFC Verbroedering Lommel stelt zich tot doel dit te realiseren door attractief voetbal te brengen. Daarnaast wil de club in de toekomst opnieuw een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden die de zekerheid biedt dat op termijn eigen jeugdspelers kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers van het eerste elftal. Binnen deze jeugdopleiding zullen fairplay en teamspirit voorop staan.

1.1.2. Sociaal/Maatschappelijk:
Vanuit die rol streeft de club ernaar om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel volwassenen als kinderen uit Lommel Heeserbergen, -Werkplaatsen en -Stevensvennen. Tijdens de trainingen en wedstrijden komen mensen samen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier wil de club ook een hulpmiddel zijn voor de integratie van volwassenen en kinderen met een andere nationaliteit of huidskleur in onze samenleving. Daarnaast blijft sporten voor iedereen in onze maatschappij een belangrijk middel om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de mogelijkheid aan volwassenen, jongvolwassenen om hieraan deel te nemen via hun favoriete sport.

 1.2.  Streefdoel/toekomstbeeld van de club

KFC Verbroedering Lommel wil als vereniging blijven focussen op de hierboven aangegeven punten. Binnen het sportieve luik waarbinnen spelplezier, trainingsplezier en competitieplezier de hoofdingrediënten vormen, stellen we ons als doel om een zo maximaal mogelijke doorstroming te krijgen van onze jeugdspelers richting B-kern en eerste elftal. Hoe hoger onze eerste ploeg speelt hoe moeilijker de doorstroming uiteraard wordt.

 1.3. Organisatiecultuur : identiteit van de club

KFC Verbroedering Lommel heeft als club een behoorlijk verleden in de provinciale reeksen. De gemeente Lommel telt 1 club in het nationale - en 4 voetbalclubs in het provinciale voetbal. Onze gemeente telt een 34.000 inwoners. De ploegen in de provinciale reeksen zorgen steeds voor geladen derby’s als ze in dezelfde provinciale reeks spelen. KFC Verbroedering Lommel ontstond in 1945 en speelde bij de Vlaamsche Voetbalbond. Juist na de tweede wereldoorlog sloot men aan bij de KBVB. Na het stopzetten van de jeugdwerking in het verleden is het nu zaak om opnieuw een kwaliteitsvolle jeugdwerking op te starten. Stap voor stap zullen we moeten groeien, steeds met de sportieve, maatschappelijke  en toekomstgerichte streefdoelen voor ogen.  Dit zal ons een eigen identiteit bezorgen in Lommel en omgeving.

 2. Kernwaarden

Volgende  5 kernwaarden dragen wij hoog in het vaandel :

1. Fair-Play : wij vragen als club van spelers en supporters dat zij zich ten allen tijde sportief gedragen. Eerlijkheid en correctheid duurt het langst.

2. Team-player : elke speler is deel van de ploeg en draagt zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het goed functioneren van de ploeg en ruimer genomen van de club.

3. Tolerantie : wij zijn tolerant tegenover mensen van andere nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht.

4. Integriteit : wij nemen als club afstand van alle zaken die het voetbal in het algemeen en KFC Verbroedering Lommel in het bijzonder schaden : Corruptie, geweld, drugs, doping, …

5. Loyaliteit : iedereen die lid is van de club verbindt zich er toe om de club op geen enkele wijze schade toe te brengen.

 

Hoe proberen we dit alles te verwezenlijken?

Bestuur zorgt voor samenhang:

Het hoofdbestuur van KFC  Verbroedering Lommel waakt continu over het reilen en zeilen van de club alsook over de vooropgestelde doelstellingen. Dit doet het door als een goede huisvader de vastgelegde budgetten te bewaken. Maar ook door een duidelijke en stipte communicatie met alle betrokken spelers, trainers, bestuursleden, supporters, sponsors en plaatselijke overheden. Om de zichzelf opgelegde taak zo goed mogelijk uit te voeren werden meerdere cellen opgericht met telkens hun eigen specifieke taak. Deze cellen werken autonoom doch hebben meldingsplicht via een maandelijks vergadering naar de andere leden van het hoofdbestuur.

 - Ruim activiteitenaanbod:

Met KFC Verbroedering Lommel willen we met ons rijk activiteitenaanbod tegemoetkomen aan het sociale aspect en het verenigingsleven in Lommel. Feesten en plezier maken is dan ook één van de hoekstenen van de clubfilosofie. Door de vele activiteiten zorgen we er in de eerste plaats voor dat Verbroedering een club blijft waar samenhorigheid en voetbalplezier op de eerste plaats staan. Daarnaast worden de activiteiten veelal gesmaakt door vele sympathisanten van buiten de club. Wij willen onze club in het daglicht plaatsen en ons zo profileren als een club waar het goed is om te vertoeven en deel van uit te maken. Als extraatje zorgen deze activiteiten er natuurlijk ook voor dat er wat geld in de lade komt.

Een greep uit ons aanbod:

Mosselfeesten

Zettersprijskampen

Voetbalquiz

Nieuwjaarsbrunch

Kermiswedstrijden

En nog veel meer van dit…

 

-  Een degelijke accommodatie en infrastructuur:

Samen met de stad Lommel wensen we in de nabije toekomst onze infrastructuur verder te verbeteren en uit te breiden. 

Kwaliteitsvolle jeugdopleiding vanaf seizoen 2019-2020

 

Bezoek ook onze Facebook pagina

Klik hier